Romana|English|Italiano|Magyar|Русский

История

1997 г. Създава се компанията Dufa Romania, един joint-venture между Meffert AG (Германия) и двама румънски инвеститори.
1998 г.-2001г. Започва местното производство на боя във фабриката в Букурещ, като се запазват немските технологии и стандарти за качество.
2003 г. Създава се бранда Danke!, който казва "Боядисвай по немски начин!".
2005г. Компанията е закупена от Advent International, американски инвестиционен фонд, като кратко време след това е променила наименованието си в Deutek SA.
2009 г. Ражда се брандът Oskar, бранд, под който се създават някои от най-иновативните продукти от пазара на бои в Румъния.
2013 г. Deutek SA е закупено от инвестиционния фонд. EEAF - Emerging Europe Accession Fund.
2017 г. Deutek SA става част от PPG Industries, световен лидер в производството и търговията с бои.

Брандове

Продуктите Deutek, под брандовете OSKAR = Иновация и Danke! = Боядисвай по немски начин! се радват на известност сред потребителите и са признати за тяхното качество и тяхната ефективност.

Иновации и научни изследвания

Deutek има една от най-големите и модерни лаборатории за научноизследователска и развойна дейност в областта, която постоянно се фокусира върху иновации и непрекъснато усъвършенстване.

Разпространение

Продуктите Oskar и Danke! са представени във всички големи магазини за бита и във всички магазини за стройтелни матерали в страната.

Управление на качеството

Сертификат за системата за управление ISO 9001:2008 Сертификат за системата за управление ISO 9001:2008. Качеството на продуктите е съществено за Deutek. От 2001 г. има внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт SR EN ISO 9001:2008.

За Deutek & PPG Industries PPG Industries